Ebook Trening charakteru. Ćwiczenia budujące Siłę i Odpornośc Psychiczną Iza Krejca-Pawski