Cold Calling. Jak pokonać obawy przed dzwonieniem_Iza Krejca (1)